Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

Traballamos xuntos por un medio laboral seguro

1

Obxectivo da guía ......................................................................................................................................... 2 Que é OiRA? ...................................................................................................................................................... 4 Xestión da prevención de riscos laborais .............................................................................. 6 Plan de prevención de riscos laborais ...................................................................................... 8 Avaliación de riscos laborais ........................................................................................................... 10 Planificación da actividade preventiva ................................................................................. 12 Vixilancia da saúde dos traballadores .................................................................................... 14 Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais .............. 16 Identificación dos riscos en autoescolas do sistema OiRA .............................. 18 1 Organización do traballo. ........................................................................................................... 20 2 Riscos xerais de oficina. ............................................................................................................ 24 2.1 Riscos en zonas de traballo e corredores. ......................................................... 25 2.2 Riscos de portas e biombos. ....................................................................................... 26 2.3 Riscos de Escaleiras fixas. ........................................................................................... 28 2.4 Riscos de andeis, mesas e arquivadores .......................................................... 29 2.5 Riscos das instalacións e os receptores eléctricos. ................................... 30 2.6 Riscos asociados ás condicións ambientais. ................................................. 32 3 Riscos asociados á formación teórica. .......................................................................... 34 4 Riscos asociados á formación práctica. ........................................................................ 36 5 Riscos asociados á limpeza do centro. ........................................................................... 42 6 Riscos asociados ao uso do computador. .................................................................... 46 7 Riscos asociados aos vehículos e o seu Mantemento. ...................................... 48 8 Situacións de emerxencia. ..................................................................................................... 52 9 Documentación da xestión preventiva. ......................................................................... 55

ÍNDICE