Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

Prevención de Riscos Laborais en Autoescolas

4

OiRA (Online interactive Risk Assessment tools) é unha ferramenta interactiva de avaliación

de riscos. É unha aplicación web que permite realizar unha avaliación de riscos laborais do

lugar de traballo.

É unha ferramenta de xestión:

Dispoñible *online.

Sinxela e gratuíta.

Desenvolvida pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (OSHA).

Coa participación dos axentes sociais do sector (Patronal e Sindicatos).

QUEN SON OS DESTINATARIOS DE OIRA?

Pode ser utilizada por todo aquel que queira avaliar os riscos relacionados coa seguridade

e a saúde que poidan existir no seu lugar de traballo. Non obstante a ferramenta foi

especialmente concibida para ser utilizada polas empresas pequenas e para que o

empresario poida asumir, persoalmente, a avaliación de riscos laborais.

QUE HAI QUE FACER?

O proceso consta de catro etapas principais:

Preparación:

Fase inicial introdutoria do proceso.

Identificación:

A ferramenta identificará unha serie de perigos potenciais ou

problemas relacionados coa seguridade e a saúde no seu lugar de traballo. Responder

afirmativamente implicará a existencia dun risco, mentres que a resposta negativa

indicará a ausencia do mesmo.

Avaliación:

O sistema *OiRA, realizará a avaliación en función de cada risco detectado, de

forma que este apartado non é necesario enchelo persoalmente.

Plan de acción:

En función do risco detectado, a ferramenta online exporá un plan

de acción determinando: que se vai a facer e como, proporcionando un conxunto de

medidas estándar que poderán ser completadas con outro tipo de medidas específicas.

QUE É OiRA?