Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 60 Next Page
Page Background

Prevención de Riscos Laborais en Autoescolas

12

Se os resultados da avaliación de riscos laborais puxesen de manifesto situacións de risco,

o empresario realizará aquelas actividades preventivas necesarias para eliminar ou reducir

e controlar tales riscos. Ditas actividades serán obxecto de planificación polo empresario,

incluíndo para cada actividade preventiva o prazo para levala a cabo, a designación de

responsables e os recursos humanos e materiais necesarios para a súa execución.

O EMPRESARIO DEBERÁ ASEGURARSE DA EFECTIVA EXECUCIÓN DAS

ACTIVIDADES PREVENTIVAS INCLUÍDAS NA PLANIFICACIÓN, EFECTUANDO

PARA ISO UN SEGUIMENTO CONTINUO DA MESMA.

O sistema OiRA xerará un plan de actividade en función dos riscos detectados previamente

coa identificación de riscos. Neste plan hai unha serie de solucións preventivas estándar,

que poden ser ampliadas polas solucións que cada usuario queira expor.

PLANIFICACIÓN DA

ACTIVIDADE PREVENTIVA