Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

Prevención de Riscos Laborais en Autoescolas

6

A xestión da prevención dos riscos laborais engloba o deseño das directrices, a

planificación e a implantación efectiva do sistema preventivo que se adopta na empresa

para garantir a seguridade e a saúde dos traballadores fronte aos riscos derivados do

traballo.

A documentación xenérica en materia de prevención exixible legalmente pola LPRL, é a

seguinte:

Plan de prevención.

É o conxunto ordenado de actividades necesarias para

a implantación da PRL na empresa.

Avaliación de riscos.

É o proceso dirixido a estimar a magnitude dos riscos

existentes na actividade laboral.

Planificación da acción preventiva.

Práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores.

Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais

con

incapacidade superior a un día.

Coa ferramenta de xestión online gratuíta OiRA poderanse xerar o tres primeiros

documentos: plan de prevención, avaliación de riscos e planificación da actividade

preventiva.

XESTIÓN DA PREVENCIÓN

DE RISCOS LABORAIS

1

2

3

4

5