Table of Contents Table of Contents
FETE. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AUTOESCUELAS Next Page
Information
Show Menu
FETE. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AUTOESCUELAS Next Page

 
ÍNDEX
3

OBJECTIU DE LA GUIA
4

QUÈ ÉS L’OiRA?
6

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DERISCOS LABORALS
8

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
10

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS
12

PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA
14

VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS TREBALLADORS
16

RELACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
18

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS EN AUTOESCOLES DEL SISTEMA OiRA
20

1. RISCOS ASSOCIATS A l’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
22

2. RISCOS GENERALS D’OFICINA
26

2.1 RISCOS EN ZONES DE TREBALL I PASSADISSOS
27

2.2 RISCOS DE PORTES I MAMPARES
28

2.3 RISCOS D’ESCALES FIXES
30

2.4 RISCOS DE PRESTATGERIES, TAULES I ARXIVADORS
31

2.5 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS I ELS RECEPTORS ELÈCTRICS
32

2.6 RISCOS ASSOCIATS A LES CONDICIONS AMBIENTALS
34

3. RISCOS ASSOCIATS A LA FORMACIÓ TEÒRICA
36

4. RISCOS ASSOCIATS A LA FORMACIÓ PRÀCTICA
38

5. RISCOS ASSOCIATS A LA NETEJA DEL CENTRE
44

6. RISCOS ASSOCIATS A l’ÚS DE L’ORDINADOR
48

7. RISCOS ASSOCIATS ALS VEHICLES I EL SEU MANTENIMENT
50

8. RISCOS ASSOCIATS A LES SITUACIONS D’EMERGÈNCIES
54

9. DOCUMENTACIÓ DE LA GESTIÓ PREVENTIVA
57