Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

Prevenció de Riscos Laborals a les Autoescoles

8

L’apartat 1 de l’article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que «la

prevenció de riscos laborals haurà d’integrar-se en el sistema general de l’empresa,

tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d’aquesta

a través de la implantació i aplicació d’un Pla de prevenció de riscos laborals. Aquest

Pla de prevenció de riscos laborals haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les

responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els

recursos necessaris per realitzar l’acció de prevenció de riscos en l’empresa, en els

termes que reglamentàriament s’estableixin.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos,

que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l’avaluació de riscos

laborals i la planificació de l’activitat preventiva».

PLA DE PREVENCIÓ DE

RISCOS LABORALS