Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

Prevenció de Riscos Laborals a les Autoescoles

4

L’OiRA (Online interactive Risk Assessment tools) és una eina interactiva d’avaluació de

riscos. És una aplicació web que permet realitzar una avaluació de riscos laborals del lloc

de treball.

És una eina de gestió:

Disponible en línia

Senzilla i gratuïta

Desenvolupada per l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (OSHA)

Amb la participació dels agents socials del sector (patronal i sindicats)

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE L’OIRA?

La pot utilitzar qualsevol persona que vulgui avaluar els riscos relacionats amb la seguretat

i la salut que puguin existir en el seu lloc de treball. No obstant això, l’eina ha estat

especialment concebuda per ser utilitzada per les empreses petites i perquè l’empresari

pugui assumir, personalment, l’avaluació de riscos laborals.

QUÈ CAL FER?

El procés consta de quatre etapes principals:

Preparació:

fase inicial introductòria del procés.

Identificació:

l’eina identificarà una sèrie de perills potencials o problemes relacionats

amb la seguretat i la salut en el seu lloc de treball. Respondre afirmativament implicarà

l’existència d’un risc, mentre que la resposta negativa n’indicarà l’absència.

Avaluació:

el sistema OiRA realitzarà l’avaluació en funció de cada risc detectat, de

manera que aquest apartat no és necessari emplenar-lo personalment.

Pla d’acció:

en funció del risc detectat, l’eina en línia plantejarà un pla d’acció determinant:

què es farà i com, proporcionant un conjunt de mesures estàndard que es podran

completar amb un altre tipus de mesures específiques.

QUÈ ÉS L’OiRA?