Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

Prevenció de Riscos Laborals a les Autoescoles

10

L’avaluació de riscos és l’activitat fonamental per

detectar i valorar

els riscos que

puguin existir en tots i cadascun dels llocs de treball de l’empresa. Aquesta avaluació és

responsabilitat de la direcció de l’empresa i ha d’ajustar-se als riscos existents.

S’ha de dur a terme:

Una

avaluació inicial

de riscos en funció de la naturalesa de l’activitat.

Quan s’introdueixin

canvis significatius

en les condicions de treball, en l’organització, en la

introducció de noves tecnologies, productes, equips, etc.

Quan es produeixin

danys en la salut dels treballadors

o s’apreciï que les mesures de

prevenció són inadequades o insuficients.

EN TOT CAS, ÉS ACONSELLABLE QUE S’ACTUALITZI

PERIÒDICAMENT (CADA DOS O TRES ANYS).

L’avaluació de riscos ha de tenir en compte els que puguin afectar treballadors

especialment sensibles com són els menors, les dones embarassades i els minusvàlids.

Aquesta guia està dissenyada perquè

l’empresari pugui assumir

aquesta avaluació,

i per a això:

L’empresari pot usar l’eina d’avaluació en línia gratuïta OiRA

L’empresari ha de tenir un curs bàsic de 30 hores en PRL

( https://client.oiraproject.eu/es/autoescuelas/autoescuelas )

.

Aquesta guia ajuda l’empresari a fer aquesta avaluació

AVALUACIÓ DE

RISCOS LABORALS